Santos

 
více

Rekonstrukce a nástavba rodinného domu Uherský Brod

Rok dokončení: 2013 Zahájení stavebních prací. Autor arch.studie ing.arch.Ondřej Polehňa
více

Rodinný dům Mukařov u Prahy

Rok dokončení: 2012 Projekt pro stavební povolení a ralizaci, inženýrská činnost. Autorem architektonické studie je Ateliér DUM DUM.
více

Rekonstrukce rodinného domu ve Zlíně

 
více

Partneři

Mezi naše klienty patří

Městys Pozlovice, Město Uherský Brod, Město Valašské Klobouky, Obec Vysoké Pole, Obec Slavkov u Uherského Brodu, Obec Hradčovice, Město Luhačovice, Město Poběbrady, Město Mladá Boleslav, Město Jeseník, Město Plzeň, Město Vyškov, Lázně Jeseník, Obec Horní Němčí, Obec Bratčice u Brna, Obec Štítná nad Vláří, Jednota Orel Uherský Brod, Relaxy a.s., NPÚ Kroměříž, Hotel VEGA s.r.o., MPO Česká republika, Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Stavební bytové družstvo Květen Luhačovice, Belpo product s.r.o., Michal Drga - stavby, Kosenka Valašské Klobouky.

Soukromí klienti

Bluesoft s.r.o.

Software company
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Barbořík

Level-in s.r.o.

Poradenství při získání dotací z EU.

ELPRO - projekce

Projekční služby v profesi silnoproud, slaboproud, světelně technické výpočty
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Fůsek

Anna Křivánková

Projekce TZB

Precol

Sportovní stavby a vybavení sportovišť.

ZKT

Zahradní a krajinářská tvorba

Kámen Rejda

Kamenictví, restaurování

Michal Obadal

Restaurování a výroba nábytku

BELPO, s.r.o.

Stavební činnost, stavebniny

FLORART

Projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu

NATRIX

Kamenolom Bzová

MM Cité

Městský mobiliář

GISarchstudio s.r.o.

Architektonicko-geografická společnost.

Ing. Michal Vaculík Geodetická a kartografická kancelář

Geodetické práce v oblasti katastru nemovitostí: Geometrický plán pro rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku, vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejího obvodu v katastru, určení hranic pozemků při pozemkových úpravách, doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, průběh vytyčené nebo vlastnicky upřesněné hranice pozemků, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, vytyčení vlastnické hranice. Geodetické práce v oblasti inženýrské geodézie: Mapové podklady pro projekční a inženýrskou činnost, Účelové mapování, Digitální technická mapa města, Zaměření příčných a podelných profilů, Přesná a technická nivelace, Vytyčení staveniště, Vybudování vyt. sítě stavby , Vytyčovací práce projektovaných staveb, Stavební vytyčení liniových objektů inž. sítí, Zaměření stavby po dokončení, Dokumentace skut. provedení stavby Další práce: Kopie geometrických plánů, Poradenské služby v oblasti katastru nemovitostí.

Živý prostor

Nabízme zpracování konceptů, studií, analýz, projektové dokumentace včetně rozpočtů a realizační dozor pro: > soukromé zahrady > veřejné prostory > areály volnoačasovývh aktivit a rekreační oblasti > zastavovací a urbanistické studie > regenerované části krajiny, ÚSES, > krajinné, regulační a územní plány >plány zabývající se ochranu krajiného rázu
Kontaktní osoba: Ing. Martin Janík a Ing. Amelie Janíková

Manželé Jančárovi Topolná

Úprava, údržba a zakládání zeleně.