Santos

 
více

Rekonstrukce a nástavba rodinného domu Uherský Brod

Rok dokončení: 2013 Zahájení stavebních prací. Autor arch.studie ing.arch.Ondřej Polehňa
více

Rodinný dům Mukařov u Prahy

Rok dokončení: 2012 Projekt pro stavební povolení a ralizaci, inženýrská činnost. Autorem architektonické studie je Ateliér DUM DUM.
více

Rekonstrukce rodinného domu ve Zlíně

 
více
Reference > Rodinné domy > Vlastní rodinný dům Luhačovice

Vlastní rodinný dům Luhačovice

1 září 2013

Pozemek je svažitý směrem k západu a v tomto směru také relativně úzký. Snahou bylo maximální zastavění severní části pozemku, tak aby byla ponechána maximální volná plocha zahrady na jihu před domem. Půdorys má tvar čtvrtkruhu, kdy jihozápadní fasáda se maximálně otevírá směrem k výhledům do protilehlých ozeleněných kopců. Svažitost pozemku je využita také pro výškové členění stavby – nástupní patro je v úrovni komunikace, spodní (klidové) patro je na úrovni zahrady níže. Nástupní patro je společenské s hlavní obytnou místností, kuchyní a centrální spíží. Nad hmotou 1np je přidána hmota pracovny, pojednaná tvarově jako nadstavba elipsovitého půdorysu na střeše domu. Pracovna je propojena přes hlavní obytnou zónu lehkým schodištěm. Do spodního patra jsou umístěny ložnice, dětské pokoje, centrální koupelna a technické zázemí domu. Pokoje mají výstup na ochoz, propojený se zahradou. Před obloukovou fasádou na JZ je předsazen ochoz, tvořený lehkou konstrukcí z lešenářských trubek a dřevěných podlážek z dubových prken. Ochoz je v úrovni střechy kryt trapézovým plechem. Ve stejném řešení je také parkovací přístřešek před domem. Nosná konstrukce domu je tvořena zděnými stěnami a železobetonovými stropy. Fasády jsou provedeny jako sendvičové s provětrávanou mezerou a různými povrchovými úpravami - pro severní a východní fasádu je finální povrch trapézový plech v pozinkové úpravě, kotvený k podkladnímu roštu nasvislo, na obloukové fasádě a hmotě pracovny je použito lisované sklo. Střecha je plochá s extenzivní zelení.

Foto Robert Žákovič


Rok dokončení: 2011
Realizační dokumentace. Autorem architektonického řešení včetně interiéru OKPLANARCHITECTS, arch.Luděk Rýzner, Ing.arch.Marcela Susedíková.

Další spolupracovníci na projektové dokumentaci: Ing. Alena Krejčí (statika), Dana Macháčková (statika), Ing. František Jordák, Ing. Miroslav Fůsek (elektro), Bc. Jiří Fůsek (elektro), Ing. Petr Fůsek (elektro), Ondra Šála (ZTI), Ing. Petr Mareš (stavební biologie), ZlinGeo (geologický průzkum), Ing.Michal Vaculík (geodetické práce), Michal Obadal (vnitřní vybavení), Dektrade, Ing.Balajka, Rostislav Belžík, Marián Janečka, Ing. Ludmila Baumannová (požárně bezpečnostní řešení stavby), Ing. Zdenek Havel (TDI).