Santos

 
více

Rekonstrukce a nástavba rodinného domu Uherský Brod

Rok dokončení: 2013 Zahájení stavebních prací. Autor arch.studie ing.arch.Ondřej Polehňa
více

Rodinný dům Mukařov u Prahy

Rok dokončení: 2012 Projekt pro stavební povolení a ralizaci, inženýrská činnost. Autorem architektonické studie je Ateliér DUM DUM.
více

Rekonstrukce rodinného domu ve Zlíně

 
více
architektonické studie / situace, dispoziční
a hmotové řešení staveb
Architektura
- zaměření stávajících stavů
- dokumentace k územnímu řízení
- dokumentace ke stavebnímu řízení / popř. ohlášení
- dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace skutečného provedení stavby
- průzkumy
- autorské dozory
Stavební projekce
- stavební tepelná technika
- počítačová aplikace tepelné techniky (2D, 3D modelace)
- akustika a denní osvětlení
- počítačová aplikace akustiky
a denního osvětlení
- prostorová akustika
- energetické hodnocení budov
- simulace prostředí budov
- modelování fyzikálních jevů stavebních konstrukcí

Stavební fyzika
Výkon inženýrské činnosti
Výkon technického dozoru investora
Finanční analýzy/studie proveditelnosti
propočty, rozpočty, výkazy výměr, oceňování
dle slepých rozpočtů, oceňování HSV, PSV,
včetně profesí.
Rozpočtování staveb
3D zpracování návrhů, zákres do fotografie
Vizualizace a počítačová animace návrhů
projektová dokumentace pro zakládání
a obnovu zeleně; přírodní zahrady
Zahradní a krajinářská architektura