Profil

K PROJEKT je architektonicko-projekční kancelář se sídle v Luhačovicích, která působí v oblasti architektury a urbanismu.

Kancelář byla založena v roce 2000 pod vedením zakladatele Tomáše Kročila a v jeho řadách jsou v současné době architekti a projektanti pracující na všech stupních projektové dokumentace. Atelier se může pochlubit řadou úspěšných realizací, které slouží jak pro potřeby veřejnosti, tak pro potřeby soukromých vlastníků. Celá řada projektů je tvořena v moderním duchu architektury a vždy záleží na lokalitě, historii a tradici aktuálního místa výstavby.

splitted[0] Dokončených projektů
splitted[0]mil Dotační akce pro města a kraje
splitted[0]mil Dotační akce pro soukromé klienty
splitted[0] Dokončených projektů zrealizovaných
IMG_2963.jpg

Spolupracujeme s odborníky ze všech oborů tak, aby výsledný produkt byl na špičkové úrovni. Také využíváme moderní postupy a originální řešení, které Vám napomohou k získání Vašeho požadavku v co nejkratším možném termínu s velkým přihlédnutím na energetickou a ekologickou stránku staveb.

Kompletní projekt zpracujeme zákazníkovi ve všech požadovaných stupních, od studie až po realizační dokumentaci.

Naší snahou je skloubit naše představy o díle s požadavky zákazníka. Za důležité považujeme spolupráci se zákazníkem při vytváření dispozičního a technického řešení.

Při návrzích staveb dokážeme aplikovat většinu na našem trhu dostupných stavebních materiálů a technologií.