• Stavební projekce

  Zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci ve všech stupních: územní řízení, stavební řízení a provádění stavby, včetně zaměření stávajícího stavu či skutečného provedení stavby.

 • Architektura

  Architektonická studie stojí na počátku celého projektu a jde o velmi důležitou fázi přípravy stavby. Zde se formuluje přesnější zadání díla, hledá se koncept budoucího řešení a ladí se nejoptimálnější varianty.

 • Vizualizace / Animace

  Architektonická vizualizace se používá nejen pro finální prezentační účely, ale často slouží i jako pomůcka pro představení konceptu. Vytváříme statické obrázky a průchodové animace z perspektivního pohledu.

 • Rozpočet staveb

  Zpracujeme položkový rozpočet stavby v RTS soustavě vždy v aktuálních cenách. Výsledkem práce je aktuální přehled o finanční náročnosti výstavby a jejich dopadech při zadávání veřejných zakázek.

 • Stavební fyzika

  Energetický štítek je podkladem pro hodnocení energetické náročnosti budovy pro novostavby, dotace a při výměně původního zdroje za zdroj z obnovitelných zdrojů. Zpracujeme průkaz energetické náročnosti (PENB).

 • Finanční analýza

  Obsahuje systematicky uspořádané informace potřebné pro celkové vyhodnocení investičního projektu. Souhrnně ze všech realizačně významných hledisek popisuje investiční záměr a posuzuje projekt.

 • Inženýrská činnost

  Inženýrskou činností se rozumí především získávání stavebních a územních rozhodnutí. Tomu předchází zajištění vyjádření, stanovisek a posudků dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury.

 • Autorský dozor

  Výkon autorského dozoru (AD) může mít charakter trvalý / občasný, který je stanoven smlouvou. Pro stavby financované z veřejného rozpočtu, je nutné zajistit technický dozor nad prováděním stavby.

 • Zahradní architektura

  Nabízíme vám zpracování projektů jakéhokoli rozsahu, od malého dětského hřiště až po projekty v krajině. Snažíme se pro vás vždy najít řešení, které co nejlépe vyhoví Vašim požadavkům a možnostem.