MŠ Nymburk

2023

001-Hlavni-pohled-(1).jpg

Objekt se skládá ze 3 hmot, které do sebe zapadají a vytváří tak celistvou prostorovou konstrukci. Dominantní hmotou je jižní objekt pro denní pobyt dětí ve dvou podlažích, vždy po 2 třídách s kapacitou 25dětí na třídu. Sekundární hmotou je východní křídlo, které ve dvou podlažích bude mít 2 třídy s kapacitou 50 dětí. Poslední hmotou je severní část, která slouží pro provoz gastra a zázemí personálu.