Dětská skupina Tetětice

2023

TETETICE_R1-(1).jpg

Nový objekt pro provoz dětské skupiny je navržena jako jednopodlažní přízemní budova, která je složena ze dvou hmot, které do sebe zapadaní a vytváří tak jednotnou formu pro chod dětské skupiny. Část pro zázemí má plochou střešní rovinu s extenzivní vegetační skladbou a část pro denní místnost dětské skupiny je tvořena šikmou plechovou střechou.